Zasady na stoku

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W JEŹDZIE NA NARTACH

W każdym sporcie obowiązują jakieś reguły, Aby jazda na nartach była przyjemna i jednocześnie bezpieczna, zarówno dla nas jak i dla innych warto respektować pewne zasady. Mianowicie nasze zachowanie na stoku nie może utrudniać jazdy innym. Wybierając daną trasę powinniśmy ją dopasować do naszych umiejętności oraz kondycji fizycznej. Powinno się wziąć pod uwagę także stan i rodzaj trasy oraz jej przepustowość i atrakcyjność. To czy dany stok jest najchętniej obleganym najlepiej sprawdzić pytając o wszystkie szczegóły w kasie biletowej lub w punkcie informacyjnym danego kurortu. Tor na narty powinniśmy obrać już na szczycie stoku, gdzie mamy doskonałą widoczność, w ten sposób unikniemy zderzenia z innymi narciarzami. Przy wyprzedzaniu należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości. Często na torach jazdy są ustawione znaki, które trzeba bezwzględnie przestrzegać. W razie zaobserwowania wypadku, powinniśmy się zatrzymać i udzielić, bądź sprowadzić, pomoc dla poszkodowanego. W takiej sytuacji osoby biorące czynny udział w wypadku lub ich świadkowie są zobowiązani do podania danych osobowych. Jak widać narty mają swój własny kodeks, a stosowanie się do jego zasad zwiększa komfort jazdy.

 

Kodeks zachowania dla narciarzy i snowboarderów, wg. FIS

1. Wzgląd na inne osoby

Każdy narciarz lub snowboarder powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.

2. Sposób jazdy na nartach i snowboardzie oraz panowanie nad prędkością

Każdy narciarz lub snowboarder powinien kontrolować sposób jazdy. Powinien on dostosować szybkość i sposób jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu.

3. Wybór kierunku jazdy

Narciarz lub snowboarder nadjeżdżający od tyłu musi wybrać taki tor jazdy, aby nie spowodować zagrożenia dla narciarzy lub snowboarderów znajdującym się przed nim.

4. Wyprzedzanie

Narciarz lub snowboarder może wyprzedzać innego narciarza lub snowboardera z góry i z dołu, z prawej i z lewej strony pod warunkiem, że zostawi wystarczająco dużo przestrzeni wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboarderowi na wykonanie przez niego wszelkich zamierzonych lub niezamierzonych manewrów.

5. Ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę stoku

Narciarz lub snowboarder, wjeżdżając na oznakowaną drogę zjazdu, ponownie ruszając po zatrzymaniu się, czy też poruszając się w górę stoku, musi spojrzeć i w górę, i w dół stoku, aby upewnić się, że może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.

6. Zatrzymanie na trasie

O ile nie jest to absolutne konieczne, narciarz lub snowboarder musi unikać zatrzymania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po upadku w takim miejscu narciarz lub snowboarder winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.

7. Podchodzenie i schodzenie na nogach

Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.

8. Przestrzeganie znaków narciarskich

Każdy narciarz lub snowboarder winien stosować się do znaków narciarskich i oznaczeń tras.

9. Wypadki

W razie wypadku każdy narciarz lub snowboarder winien udzielić poszkodowanym pomocy.

10. Obowiązek ujawnienia tożsamości

Każdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany czy świadek musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.